„Žádné dílo není dokonalé, ale to není důvod pro jeho zavržení. Je lepší stavět na dobrých základech než bořit a hledat svatý grál.“
- prof. Jan Dědič

Vítám Vás na svých webových stránkách.

Překládání z angličtiny nebo do angličtiny se věnuji již více než čtvrt století. Zvolila jsem si tuto profesi nejen proto, že jsem mohla stavět na základech získaných pobytem a studiem v zahraničí, ale i proto, že se dala dobře skloubit s výchovou mých tří synů, což se mi myslím podařilo.

Shodou okolností jsem po roce 1989 začala pracovat pro právníky a překládat právní texty. Proto jsem si požádala o jmenování soudním tlumočníkem, kterým jsem od roku 1993 až do dnes. Chtěla jsem se aktivně zabývat touto problematikou a snažím se o to již devátým rokem jako členkou představenstva Komory soudních tlumočníků ČR. Svoji profesní odbornost si rozšiřuji nejen stálým absolvováním odborných kurzů a seminářů, ale i jako přísedící soudce trestního senátu.

Mimo mnoha jiných zájmů bych chtěla zmínit historii i současnost svého rodiště, tj. Prahy. Proto jsem již několik let i členkou Klubu za Starou Prahu.