„Žádné dílo není dokonalé, ale to není důvod pro jeho zavržení. Je lepší stavět na dobrých základech než bořit a hledat svatý grál.“
- prof. Jan Dědič

Vítám Vás na svých webových stránkách.

Soudnímu překládání z angličtiny nebo do angličtiny se věnuji již více než třicet let. Zvolila jsem si tuto profesi nejen proto, že jsem mohla stavět na základech získaných pobytem v zahraničí a studiem, ale i proto, že se dala dobře skloubit s výchovou mých tří synů, což se mi myslím podařilo.

Shodou okolností jsem po roce 1989 začala pracovat pro právníky a překládat právní texty. Proto jsem si požádala o jmenování soudním tlumočníkem, resp. soudní překladatelem, kterým jsem od roku 1993 až do dnes. Chtěla jsem se i aktivně zabývat touto problematikou, a proto jsem se roku 2000 stala členkou Komory soudních tlumočníků ČR, kde jsem od roku 2003 byla členkou představenstva, a v letech 2011 až 2011 i předsedkyní představenstva. V současné době zastávám funkci členky dozorčí rady. Od účinnosti nového zákona se tato profesní organizace v současné době nazývá Komora soudní tlumočníků a soudních překladatelů.

Svoji profesní odbornost si rozšiřuji nejen stálým absolvováním odborných kurzů a seminářů, ale i jako přísedící soudce trestního senátu.

Mimo mnoha jiných zájmů bych chtěla zmínit historii i současnost svého rodiště, tj. Prahy. Proto jsem již několik let i členkou Klubu za Starou Prahu.