„Žádné dílo není dokonalé, ale to není důvod pro jeho zavržení. Je lepší stavět na dobrých základech než bořit a hledat svatý grál.“
- prof. Jan Dědič
1968 - 1974 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků - Vokovice
The New English School in Kuwait
 
1974 - 1978 Gymnázium Arabská, Praha 6
maturitní zkouška z jazyka anglického
 
1979 všeobecná státní jazyková zkouška z jazyka anglického
 
1978 - 1979 ČVUT – fakulta strojní (2 semestry)
 
1979 - 1980 překladatelský kurz Státní jazykové školy v Praze
 
1981 - 1986 Katedra překladatelství a tlumočnictví (dnes Ústav translatolgie)
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
obor angličtina ruština
 
 
od 1990 OSVČ – překlady a tlumočení
Především písemné překlady právních textů pro advokátní kanceláře, soudy, státní zastupitelství, policii, ale i obchodní firmy a občany
 
1993 Jmenování soudním tlumočníkem jazyka anglického
 
1997 - 1998 Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 
od 2000 členka Komory soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR (KST ČR)
 
od 2003 přísedící soudce v trestním senátu OS pro Prahu 1
 
2003 - 2021 členka představenstva KST ČR
 
2011 - 2021 předsedkyně představenstva KST ČR
 
od 2021 čestný člen KST ČR, členka dozorčí rady KST ČR
 
 
Členství v dalších organizacích:
 
Jednota překladatelů tlumočníků České republiky
Klub za starou Prahu
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Čestná členka TEPIS
Členka Spolku přátel Petrské čtvrti