„Žádné dílo není dokonalé, ale to není důvod pro jeho zavržení. Je lepší stavět na dobrých základech než bořit a hledat svatý grál.“
- prof. Jan Dědič
1968-74 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků - Vokovice
The New English School in Kuwait
 
1974-78 Gymnázium Arabská, Praha 6
maturitní zkouška z jazyka anglického
 
1979 všeobecná státní jazyková zkouška z jazyka anglického
 
1978-79 ČVUT – fakulta strojní (2 semestry)
 
1979-80 překladatelský kurz Státní jazykové školy v Praze
 
1981-86 Katedra překladatelství a tlumočnictví (dnes Ústav translatolgie)
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
obor angličtina ruština
 
 
1990-dosud OSVČ – překlady a tlumočení
Především písemné překlady právních textů pro advokátní kanceláře, soudy, státní zastupitelství, policii, ale i obchodní firmy a občany
 
1993 Jmenování soudním tlumočníkem jazyka anglického
 
1997-98 Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 
2000-dosud členka Komory soudních tlumočníků České republiky
 
2003-dosud přísedící soudce v trestním senátu OS pro Prahu 1
 
2003-dosud členka představenstva Komory soudních tlumočníků ČR
 
 
Členství v dalších organizacích:
 
Jednota překladatelů tlumočníků České republiky
Klub za starou Prahu
Česká komora tlumočníků znakového jazyka