„Žádné dílo není dokonalé, ale to není důvod pro jeho zavržení. Je lepší stavět na dobrých základech než bořit a hledat svatý grál.“
- prof. Jan Dědič

Překlady, resp. ověřené překlady:

Specializuji se hlavně na ověřené překlady z anglického jazyka do českého a z českého do anglického, ale i neověřené, a to především právních textů (smlouvy, plné moci, rozsudky, prohlášení atd.) a jiných dokumentů (např. matriční doklady a doklady o vzdělání).

Od roku 1991 překládám pro české i mezinárodní advokátní kanceláře a obchodní společnosti. Od roku 1993 i pro státní orgány na základě opatření, resp. ustanovení, ve věcech trestních i civilních.

Kolik si účtuji: cena dohodou        cca 600,- Kč

za jednu normostránku (tj. 1500 úhozů bez mezer), resp. každou započatou.

Soudně ověřený překlad mohu dodat i v elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění:
Č.j.: ŽIO/29621/1/2006/ZACH/LAV, Ev. č.: 310026-10732

Soudním tlumočníkem jazyka anglického jsem byla jmenovaná
rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 1993.

Od 1. ledna 2021 zapsaná u Ministerstva spravedlnosti ČR,
a to pouze jako soudní překladatelka.
https://seznat.justice.cz/